1. Upewnij się, że uzupełniłeś swój profil, tj. imię, nazwisko i datę urodzenia. Opcjonalnie możesz podać miejsca zamieszkania i telefon kontaktowy.


2. Upewnij się, że wpisałeś modele na półkę


3. Upewnij się czy używasz w miarę aktualnej przeglądarki, np. Firefox, Chrome, Edge.